Petr Vít, kytarista a skladatel

Petr Vít je nejen aktivním hudebníkem ale také profesorem brněnské konzervatoře a uměleckým ředitelem festivalů Ibérica a Colores Flamencos. Za dlouholetou propagaci španělské kultury obdržel v roce 2014 od španělského krále Dona Juana Carlose I. Čestný kříž řádu za občanské zásluhy. Brněnský rodák a absolvent zdejší konzervatoře pokračoval ve studiu na pražské AMU, jež obohatil ročním stipendiem na vídeňské Hochschule für Musik a později uměleckou dráhou i osobním životem v Rakousku, Jižní Americe či Španělsku. Po úspěších v oblasti klasické kytary začal objevovat zcela jiný hudební svět a očarován flamenkem studoval tento styl přímo v centru dění, ve španělské Andalusii, kde získal stipendium španělského ministerstva kultury. Petr Vít prožil mnoho let v andaluské Granadě, která se stala de facto jeho druhým domovem.

Kromě své koncertní a pedagogické činnosti se Petr Vít věnuje také skladatelské práci, která zahrnuje kompozice pro sólové nástroje, komorní a scénickou hudbu. 

 

Petr Vít spolupracuje také s Tomášem Hanákem

Tomas Hanak Petr Vit

V představení „Vracím se pro svá křídla – Vuelvo por mis alas“ recitoval Tomáš Hanák verše geniálního granadského básníka. Básně zazněly za doprovodu kytaristy Petra Víta a tanečního vystoupení madridské tanečnice Virginie. Spojení recitace, hudby a tance umocnila zážitek ze samotných veršů.

UK flag

Who is Petr Vít?

Petr Vít was born in Brno (Czech republic), where he also graduated at the Conservatoire. Then he continued his studies at Academy of Music in Prague during which period he received a one-year-scholarship at Viennese Hochschule für Musik. His teachers were among others M. Hovorková, M. Mysliveček, K. Ragossnig and Š. Rak.

After the success in the sphere of classical guitar he started to explore a very different musical world. Enchanted by flamenco, he received a scholarship from the Spanish Ministry of Culture and studied this style in the very heart of its origin - Spanish Andalusia. Petr Vit prolonged his originally 4-month-long stay in Granada to several years and found it his second home.